Den tjugoandra

Jag försökte komma på något med siffran 22 men via hjärnbarken fann jag föga. Det är 19 år sedan jag var 22, en skrämmande siffra i sig. Via Wikipedia får jag dock lära mig att år 22 var kejsar Tiberius nionde år vid makten. Däremot orkade jag för stunden inte läsa till mig om det var sämre eller bättre än hans övriga år vid makten. Det var väl som år var mest, någon försökte kanske förgifta honom, en hel del baktalade honom och någon landsända han inte visste att han hade blev invaderad av någon han inte visste namnet på. 

Och kanske försökte han även detta år, kurera tristessen som infinner sig när åren blir för lika varandra med bröd och skådespel. Det är vad jag försöker när mina landsändar blir invaderade, kurerar det med bröd och skådespel, fast översatt i dagens termer: kexchoklad och idrotts- alternativt nöjesevenemang.