Tjugoett

Tjugoett är åldern då man får köpa alkohol i vissa av USAs delstater, ett kortspel jag aldrig haft någon framgång i och det är även antalet dagar sedan jag började följa blogg100-utmaningen. Det är också ungefär hälften av orden jag mäktar att prestera idag.