En stor personlighet

Hittade ett personlighetstest via Sandra.
Test är alltid kul. Och när man inte riktigt känner sig själv kan det vara bra att ta Internet till hjälp.
I just det här fallet sa The Internet följande om mig om min personlighet:

Din personlighetstyp:

Logiskt sinnade, kreativa tänkare. Kan bli mycket entusiastiska över teorier och idéer. Strävar ofta att bringa klarhet i teoretiska frågor. Värderar kunskap, logik och kompetens mycket högt. Tystlåtna och reserverade. Svåra att komma inpå livet. Individualister. Ointresserade av ledarskap och makt. Deras analytiska förmåga gör det lätt för dem att upptäcka samband som andra inte ser. Fungerar bäst när de uppmuntras att använda sin fantasi och förmåga till kritiskt tänkande.

Låter ju trevligt det där.

Som eventuella passande karriärer nämndes bland annat: strateger, matematiker, universitetslärare, animatörer, tekniska skribenter, ingenjörer, jurister, brottsplatsutredare, skribenter, artister, psykologer, systemvetare, utredare, besiktningsmän, lantmätare.

Ingenstans stod det att jag skulle passa som informatör, som ju faktiskt är mitt huvudsakliga arbete.

Men matematiker? Hahahaha. Jag behöver miniräknare för att räkna ut 1+1. Dock skulle jag naturligtvis passa som brottsplatsutredare. Fast jag har en benägenhet att snava på och gå in i saker och det kanske inte är bra på en brottsplats. Men det kunde ju inte testet veta. Ingenstans fick man svara på om man har en benägenghet att gå in i kopiatorer exempelvis.

Oh well. Här är en länk till mitt resultat och här är själva personlighetstestet.

Andra bloggar om:

4 tankar på “En stor personlighet”

  1. “Kan bli mycket entusiastiska över teorier och idéer.Kan bli mycket entusiastiska över teorier och idéer.”

    Det där borde jag ha fått i mitt test 🙂

  2. Ja, det stämmer också. Förmodligen hade jag hamnat i någon konstig sekt med till synes intressanta idéer om det inte vore för “Tystlåtna och reserverade. Svåra att komma inpå livet.”
    🙂

Kommentarer är stängda.