in Det dagliga

Fåglar på promenad

Ibland undrar jag om ex. kajor och skator egentligen hellre skulle vilja hålla sig på marken. De ser så bekväma ut med det när jag ser dem strosa över gator och vägar. Endast motvilligt lyfter de när jag kommer för nära, för att sedan landa på marken igen en bit längre bort.

Kanske är det så. Fåglar vill vara på marken och människan vill flyga. Något blev knas i den stora pastagryta som är alltings början.