in Det dagliga

Row row row your boat

Idag blev det 8000 m(40 min på min älsk/hatade roddmaskin. Jag pratade med min vän om vår träning verkade ge resultat, trots våra relativt vanliga formsvackor.  Dessa innebär oftast en eller två veckor med liten eller ingen träning, ibland pga av sjukdom, oftast pga dåliga vanor.

Vi kom egentligen inte fram till något. Möjligen hade kondisen bättrats något. Jag har kanske även fått bort en del av bebishullet, efter 40 år.

Möjligen har sätesmuskeln blivit lite mer stryktålig. Nu har vi rott upp till en mil (på 50-55 min) men då var det ganska rejäla plågor. I början var det dock aldrig mer än 5 km och då med med outsägliga smärtor.

Alltid något – tåligare sätesmuskel – men varför kan man inte bara göra en skön sits på roddmaskinen?